Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Vlastivědná exkurze – KVS/BEXVQ
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu (Velehrad, archeoskanzen Modrá a další) se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019. Informace týkající se programu, podmínek pro udělení zápočtu a další jsou dostupné ZDE.


Letní kemp výchovy k občanství, demokracii a evropanství (15. 6. 2019)
Ve dnech 18.-21. 8. 2019 pořádá Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP druhý ročník Letního kempu výchovy k občanství, demokracii a evropanství určeného primárně pro studenty středních škol a gymnázií. Letošní ročník, jež probíhá souběžně s Letní školou výchovy k občanství, demokracii a evropanství, je zaměřen na téma třicátého výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu a zemích středovýchodní Evropy. Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce a programu dostupných ZDE. Na Vaši účast se těší organizátoři akce.


XXVI. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství (7. 6. 2019)
Stejně jako v předchozích 25 letech, i letos pořádá Katedra společenských věd PdF UP tradiční Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství - XXVI. ročník - která se uskuteční ve dnech 18.-21. srpna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Zaměření letošního ročníku letní školy bylo, podobně jako v předchozím roce, do značné míry předurčeno významným výročím, jež je s rokem 2019 spjato, a jež se váže k soudobým českým, resp. československým dějinám a zní: Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. Nicméně do programu byla zakomponována i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu na základních i středních školách, která jsou stejně tak přínosná pro studenty středních škol, jež se letní školy mohou rovněž účastnit. Pozvánka s detailními informacemi a instrukcemi pro účastníky (místo ubytování, exkurze, účastnický poplatek a další) včetně programu je dostupná ZDE. Přihláška, kterou lze po vyplnění odeslat buďto elektroniky anebo poštou je k dispozici ZDE.
Na Vaši účast a setkání s Vámi v závěru prázdnin se těší organizační tým XXVI. ročníku LŠVODE.


Materiály z jubilejního XXV. ročníku LŠVODE (22. 5. 2019)
Prezentace přednášek, seminářů a workshopů realizovaných v průběhu XXV. ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství s podtitulem Století proměn československé a české státnosti jsou k dispozici na následujících odkazech:
PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D. - Prezident smolař? Mnichov 1938 a únor 1948- největší krize politické dráhy Edvarda Beneše
prof. PhDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, CSc. - Vzdělání jako součást hodnotového zakotvení české společnosti
Mgr. Martin LAŠTŮVKA - Mobilní žurnalistika
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Jak na výuku finanční gramotnosti?
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Finanční gramotnost - pracovní listy
PhDr. Jan OUTLÝ, Ph.D. - Dohled nad financováním volebních kampaní: Šerif se slepými náboji
Ing. Václav Žák - Sto let pohledem realistyInformativní schůzka pro účastníky exkurzí Kulturně-historická exkurze Praha (KVS/NKEXQ) a Ústavní instituce České republiky 1 (KVS/BUI1Q) (1. 4. 2019)
Informativní schůzka pro zapsané účastníky exkurzí předmětů Kulturně-historická exkurze Praha (KVS/NKEXQ) a Ústavní instituce České republiky 1 (KVS/BUI1Q) se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 7:40 do 8:00 na učebně N25 (budova Pedagogické fakulty, Žižkovo náměstí 5, 2. patro). Na této schůzce budou upřesněny organizační záležitosti exkurze, její účastníci zaplatí zálohu 200 Kč (vstupné do navštívených památkových objektů - předmět NKEXQ) a zvolí si téma svého referátu (předmět NKEXQ). Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit osobně, pověřte prosím některého kolegu, aby vás zastupoval. Exkurze budou jednodenní a uskuteční se v termínu 6. května 2018 (pondělí). Případnou neúčast na exkurzi oznamte prosím co nejdříve na e-mail pavel.krakora@upol.cz, resp. p.kopecek@upol.cz.


Tematické okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích (KVS/NVSSQ) (20. 3. 2019)
Tematické okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích (KVS/NVSSQ)jsou dostupné ZDE.


Okruhy k SZZk studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (28. 2. 2019)
Tematické okruhy pro přípravu ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studijním oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání jsou studentkám a studentům k dispozici ZDE.


Pokyny k odevzdávání portfolia ze Souvislé pedagogické praxe 1 (28. 2. 2019)
Studenti, kteří v únoru a březnu 2019 plnili Souvislou pedagogickou praxi 1 z Výchovy k občanství, Občanského a společenskovědního základu a Dějepisu, zpracují z praxe portfolio. Informace o jeho podobě a další formální náležitosti, viz webové stránky SPOP.
Portfolia, prosím, odevzdejte na Katedru společenských věd v termínu od 25.-29. 3. 2019.
O dalším postupu (individuální konzultace, doplnění či rozbor portfolia) budete dále informováni ve výuce nebo e-mailem.
Předem děkuji všem za včasné plnění studijních povinností.
V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na e-mailu: vanda.vanickova@upol.cz, resp. vanda.vanickova@gmail.com.
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.Témata závěrečných prací rozšiřujícího studia (24. 1. 2019)
Tematické okruhy závěrečných prací pro obory rozšiřujícího studia garantované Katedrou společenských věd PdF UP jsou v přehledu dostupná ZDE. Jednotlivá témata prací jsou určena obecně, konkrétní zadání práce je nutno projednat osobně s příslušným vedoucím práce. Níže uvedená témata lze měnit podle dohody, studenti mohou přicházet s vlastními návrhy.


VIII. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (16. 1. 2019)
Katedra společenských věd pořádá dne 30. 4. 2019 VIII. ročník mezinárodní vědecké konference (nejen) pro studenty doktorských studijních programů z oblasti společenských věd. Bližší informace (organizační pokyny, struktura příspěvku, výše účastnického poplatku a další) naleznete v pozvánce, která je dostupná ZDE. Přihláška pro zájemce je k dispozici ZDE. Na Vaši účast se těší organizační výbor konference.


Nepřítomnost dr. T. Hubálka (16. 1. 2019)
Od 21. do 25. 1. 2019 nebude na katedře přítomen Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. V naléhavých případech jej prosím kontaktujte na e-mail: tomas.hubalek@upol.cz.


Konzultační hodiny dr. V. Vaníčkové v průběhu zkouškového období (20. 12. 2018)
Konzultační hodiny Mgr. Vandy Vaníčkové, Ph.D. jsou v průběhu zkouškového období zimního semestru stanoveny následovně:
4.1. 9:30-13:00
18.1. 8:30-11:00
7.2. 8:30-13:00login