Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Studijní opora předmětu Člověk a jeho identita (31. 3. 2021)
Studijní opora Člověk a jeho identita a Vlastivědný základ určená pro předměty Člověk a jeho identita a Vlastivědný základ je nově dostupná rovněž on-line v sekci Dokumenty.


Finalizace a odevzdání kvalifikačních prací v LS AR 2020/2021 (5. 3. 2021)
Vážené studentky, vážení studenti absolventských ročníků,
žádáme ty z vás, kteří finalizují své kvalifikační práce a mají v plánu je obhajovat v akademickém roce 2020/2021, aby v případě, že mají potíže s praktickou částí zaměřenou na výzkum realizovaný na ZŠ nebo SŠ, aby co nejdříve kontaktovali svého vedoucího kvalifikační práce a domluvili se na případném alternativním postupu, popřípadě změně zaměření práce. S vaším vedoucím bude v tomto případě třeba projednat nový harmonogram pro zpracování práce. V případě, že žádné problémy v tomto ohledu nemáte, není nezbytně nutné vedoucího kvalifikační práce oslovovat.


Konzultační hodiny on-line pro letní semestr AR 2020/2021 (8. 2. 2020)
Vzhledem k nynější epidemiologické situaci, která vyústila v převedení veškeré výuky do distanční formy, bude i v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021 nezbytné realizovat v on-line formě také konzultace s jednotlivými vyučujícími. On-line konzultace korespondují s konzultačními hodinami uvedenými na webových stránkách katedry před začátkem letního semestru. Tyto jsou níže u jednotlivých vyučujících pro lepší orientaci znovu uvedeny, a to včetně konkrétního odkazu na aplikaci, v jejímž prostředí jsou konzultace umožněny. Vyučující bude dostupný on-line po celou dobu konzultace, nicméně ta bude probíhat VŽDY na základě předchozí e-mailové domluvy. Konzultační hodiny jsou platné, pokud vyučující nestanoví jinak, také pro zkouškové období letního semestru AR 2020/2021.
Mgr. Zuzana CIESLAROVÁ (úterý 14:00-15:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/95472469513
PhDr. Martina ČÍHALOVÁ, Ph.D. (úterý 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2351055813
Mgr. Tomáš HUBÁLEK, Ph.D. úterý 9:30-10:30) - aplikace ZOOM: viz ZDE
PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D. (středa 9:30-10:45) - aplikace ZOOM: viz ZDE
Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D. (pondělí 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2469379418
Mgr. Monika KUDELOVÁ (středa 9:30-11:30) - aplikace MS TEAMS: viz odkaz ZDE


Okruhy pro SZZk navazujícího magisterského studia Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol (1. 2. 2021)
Tematické okruhy ke SZZk studijního oboru Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol navazujícího magisterského studia platné od 1. ledna 2021 jsou dostupné ZDE.


Okruhy pro SZZk navazujícího magisterského studia Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol (1. 2. 2021)
Tematické okruhy (včetně doporučené studijní literatury) ke SZZk studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol navazujícího magisterského studia platné od 1. ledna 2021 jsou dostupné ZDE.


Postup při zadávání kvalifikačních prací v AR 2020/2021 (3. 12. 2020)
Zadávání kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021 bude realizováno způsobem, který je v jednotlivých krocích uveden v Instrukci k zadávání kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) v akademickém roce 2020/2021, jejíž plné znění je dostupné ZDE. Postup při zadávání bakalářských prací v rámci studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání (verze maior) je k dispozici ZDE.


Témata kvalifikačních prací pro akademický rok 2020/2021 (12. 11. 2020)
Přehled témat bakalářských, diplomových a závěrečných prací jednotlivých vyučujících Katedry společenských věd PdF UP vypisovaných pro akademický rok 2020/2021 je k dispozici ZDE.


Konzultační hodiny on-line (27. 10. 2020)
Vzhledem k nynější epidemiologické situaci, která vyústila v převedení veškeré výuky do distanční formy, je a bude nezbytné realizovat v on-line formě také konzultace s jednotlivými vyučujícími. On-line konzultace korespondují s konzultačními hodinami uvedenými na webových stránkách katedry na začátku zimního semestru. Tyto jsou níže u jednotlivých vyučujících pro lepší orientaci znovu uvedeny, a to včetně konkrétního odkazu na aplikaci, v jejímž prostředí jsou konzultace umožněny. Vyučující bude dostupný on-line po celou dobu konzultace, nicméně ta bude probíhat VŽDY na základě předchozí e-mailové domluvy. Konzultační hodiny jsou platné, pokud vyučující nestanoví jinak, také pro zkouškové období zimního semestru AR 2020/2021.
Mgr. Zuzana CIESLAROVÁ (úterý 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/96463960402
PhDr. Martina ČÍHALOVÁ, Ph.D. (pondělí 13:30-14:30) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2351055813
Mgr. Tomáš HUBÁLEK, Ph.D. úterý 9:30-10:30) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/92633384800
PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D. (čtvrtek 9:30-9:45) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/97359276969
Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D. (úterý 14:00-15:00, středa 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2469379418
Mgr. Monika KUDELOVÁ (středa 9:30-11:30) - aplikace MS TEAMS: viz https://teams.microsoft.com/…8"}


Inovované tematické okruhy pro státní rigorózní zkoušku (15. 10. 2020)
Inovované okruhy pro státní rigorózní zkoušku studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol jsou k dispozici ZDE.


Vlastivědná exkurze – KVS/BEXVQ, KVS/VLE@ (17. 9. 2020)
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu - Staré Město u Uherského Hradiště, Velehrad a archeoskanzen Modrá - se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020. Veškeré informace pro zapsané studentky a studenty - harmonogram, podmínky k udělení zápočtu, výše zálohy a způsob platby - jsou k dispozici ZDE.


Materiály z XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (25. 8. 2020)
Prezentace z přednášek, seminářů a workshopů realizovaných v průběhu XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu s podtitulem Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy jsou k dispozici na následujících odkazech:
prof. PhDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, CSc. - Česká republika po roce 1993 a občanská společnost: O prostoru korupčních příležitostí
Mgr. Alena HESOVÁ - Digitální technologie ve výuce společenských věd
Mgr. Jakub CHARVÁT, Ph.D. - Škola základ života občana? Malá politologická úvaha o významu výchovy k občanství pro demokracii
doc. PaedDr. Naděžda MORÁVKOVÁ, Ph.D. - Rodinná paměť – možnosti a meze využití ve školní výchově k občanství a výuce dějepisu
PhDr. Petr JUST, Ph.D. - 20. století a jeho reflexe v obsahu i formě dnešní výuky dějepisu a společenských věd na středních školách
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Učitel ve světě financí aneb finanční gramotnost ve školách
Mgr. Vanda VANÍČKOVÁ, Ph.D. - Společenskovědní vzdělávání a mediální výchova


login