Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Exkurze Ústavní instituce ČR 2 (29. 10. 2018)
Exkurze Ústavní instituce ČR 2 se uskuteční v pondělí 3. 12. 2018. Sraz zapsaných účastníků bude téhož dne v Brně před budovou Ústavního soudu ČR, Joštova 8, Brno - cca 10 minut chůze z hlavního brněnského nádraží - a to ve 12:45 hod. Dopravu na místo si účastníci exkurze zajišťují a hradí sami. Podmínky pro udělení zápočtu budou přítomným studentům sděleny v průběhu exkurze - jednou z nezbytných podmínek je účast, akceptovány budou omluvy z důvodu nemoci (potvrzení od lékaře).
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.


Kulatý stůl - setkání studentů s učiteli z praxe (22. 10. 2018)
Ve čtvrtek 25. října 2018 se na učebně N25 uskuteční od 13:15 do 15:15 Kulatý stůl - setkání studentů 2. ročníku USV a UDĚJ s učiteli z praxe.


Pokyny k odevzdávání portfólia ze Souvislé pedagogické praxe 2 (21. 10. 2018)
Studenti, kteří v září a říjnu 2018 plnili Souvislou pedagogickou praxi 2 z Výchovy k občanství, Občanského a společenskovědního základu a Dějepisu, obdrželi na školní e-mail základní informace, kdy a jak odevzdávat portfólio z praxe, jaký bude další postup pro udělení zápočtu apod.
Informace k podobě portfólia viz webové stránky SPOP (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/)

Termíny, jež jsou pro studenty závazné:
- Odevzdávání portfólia na Katedru společenských věd v termínu od 26.-30. 11. 2018.
- 3. 12., 4. 12. nebo 14. 12. - individuální konzultace studenta a metodika praxe o průběhu praxe, diskuse nad obsahem portfólia, získanými zkušenostmi aj., případné udělení zápočtu. Jedná se o jedno setkání dle výběru studenta.

Předem děkuji všem a včasné plnění studijních povinností. V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na e-mailu nebo v kanceláři v době konzultačních hodin.
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.


Zrušení výuky dr. V. Vaníčkové (21. 10. 2018)
Z důvodu pracovní cesty se v pondělí 29. 10. 2018 ruší výuka a konzultační Mgr. Vandy Vaníčkové, Ph.D. Úkoly a další program seminářů dle domluvy se studenty.


Zrušení výuky dr. P. Krákory (9. 10. 2018)
Dne 11. října 2018 se z důvodu služební cesty (účast na konferenci) ruší výuka Mgr. Pavla Krákory, Ph.D. O adekvátní náhradě budou studentky a studenti informováni v průběhu seminářů a přednášek.


Zrušení výuky dr. T. Hubálka (27. 9. 2018)
Vážení studenti, ve dnech 8.- 10. 10. a 22.-24. 10. 2018 se z důvodu zahraniční služební cesty ruší výuka a konzultační hodiny Mgr. Tomáše Hubálka, Ph.D. O způsobech kompenzace budete informování ve výuce. Neodkladné záležitosti je možno řešit prostřednictvím e-mailu. Děkuji za pochopení.
Tomáš Hubálek


Zrušení výuky dr. P. Krákory (24. 9. 2018)
V týdnu od 1. do 5. října 2018 se z důvodu zahraniční služební cesty ruší výuka Mgr. Pavla Krákory, Ph.D. O adekvátní náhradě budou studentky a studenti informováni v průběhu seminářů a přednášek.


Vlastivědná exkurze KVS/BEXVQ (19. 9. 2018)
Vlastivědná exkurze (KVS/BEXVQ) - Staré Město u Uherského Hradiště, archeoskanzen Modrá a bazilika na Velehradě - se uskuteční v úterý 2. října 2018. Veškeré informace týkající se průběhu exkurze, zaplacení zálohy na vstupy a podmínek pro udělení zápočtu jsou k dispozici ZDE.


Termín přednášky předmětu Didaktika dějepisu (NDDD1) (19. 9. 2018)
První přednáška předmětu Didaktika dějepisu 1 (NDDD1) PhDr. Pavla Kopečka pro studentky a studenty navazujícího magisterského studia se uskuteční ve čtvrtek 27. září 2018 od 15:00 do 16:30 na učebně P33b.


Metodik praxí (19. 9. 2018)
Počínaje 1. zářím 2018 je metodikem praxí na Katedře společenských věd PdF UP Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. Bude se studenty řešit veškeré záležitosti týkající se praxí a jejich plnění.


Harmonogram přednášek doc. Denisy Labischové (19. 9. 2018)
Přednášky doc. PhDr. Denisy Labischové, Ph.D. předmětu Didaktika vzdělávacího oboru 1 (KVS/NDI1Q) se uskuteční v termínech 24. září, 5. listopadu a 19. listopadu 2018 (vždy v čase od 8:00 do 11:15, z toho od 8:00 do 9:30 na učebně N25 a od 9:45 do 11:15 na učebně P33b).
Předmět Multikulturalita - interkulturní výchova (NMUVQ) bude realizován formou blokové výuky, a to ve čtvrtek 6. 12 2018 od 8:00 do 13:00 (od 8:00 do 9:30 na učebně P1 a od 9:45 do 13:00 pak na učebně P6).

login