Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Jubilejní XXV. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství (7. 6. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP pořádá jubilejní XXV. ročník tradiční Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, která se uskuteční ve dnech 19.-22. srpna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Zaměření letošního ročníku letní školy bylo do značné míry předurčeno významným výročím, jež je s rokem 2018 spjato, a jež se váže k novodobým českým dějinám. Podtitul letní školy proto zní Století proměn československé a české státnosti, nicméně do programu byla, stejně jako v předchozích ročnících, zakomponována i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu na základních i středních školách, která jsou stejně tak přínosná pro studenty středních škol, jež se letní školy v letošním roce mohou rovněž účastnit - viz pozvánka ZDE. Pozvánka s detailními informacemi a instrukcemi pro účastníky (místo ubytování, exkurze, účastnický poplatek a další) včetně programu je dostupná ZDE. Přihláška, kterou lze po vyplnění odeslat buďto elektroniky anebo poštou je k dispozici ZDE.
Na Vaši účast a setkání s Vámi v závěru prázdnin se těší organizační tým XXV. ročníku LŠVODE.


Rámcový program Kulturně-historické exkurze Praha 2018 (24. 4. 2018)
Informace a program Kulturně-historické exkurze Praha konané dne 10. května 2018 jsou k dispozici ZDE.


Schůzka pro účastníky exkurze do Prahy – Kulturně-historická exkurze Praha (KVS/NKEXQ) a Ústavní instituce Praha (KVS/BUIP1) (10. 4. 2018)
V úterý 24. dubna 2018 se od 7:45 do 8:00 na učebně N25 (budova Pedagogické fakulty, Žižkovo náměstí 5, 2. patro) uskuteční krátká informační schůzka pro účastníky exkurzí do Prahy. Na této schůzce budou upřesněny organizační záležitosti obou exkurzí, jejich účastníci zaplatí zálohu ve výši 200,- Kč, v případě exkurze ústavních institucí režijní záloha ve výši 100,- Kč, zvolí si téma svého referátu. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit osobně, pověřte prosím některého kolegu, aby vás zastupoval. Samotná exkurze do Prahy bude jednodenní a uskuteční se v termínu 10. května 2018 (čtvrtek). Případnou neúčast na exkurzi oznamte prosím co nejdříve na e-mail p.kopecek@upol.czTémata disertačních prací v rámci DSP Pedagogika zaměřených do oblasti společenských věd a dějepisu (16. 3. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP umožňuje v rámci DSP Pedagogika užší specializaci na oblast dějepisu a společenských věd s důrazem na oborově didaktické aspekty.
Disertační práce je možno zaměřit na následující témata:
- Vývoj českého středního školství v období nacistické okupace 1939-1945 - školitel PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
- České školství v rakouském Slezsku v letech 1848-1914 - školitel Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
- Občanská výchova a její pojetí v období první československé republiky - školitel Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
- Paradoxy ve výchově - školitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
- Paradigma etické výchovy v kurikulu ZŠ a SŠ - školitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.Historická Olomouc (9. 2. 2018)
Exkurze Historická Olomouc - KVS/BHIOQ - se uskuteční ve dnech 19., 20. a 24. dubna a 3. května 2018. Podmínky pro udělení zápočtu a organizační pokyny pro účastníky exkurze jsou dostupné ZDE.


Okruhy pro SZZk magisterského navazujícího studia Učitelství společenských věd... (8. 2. 2018)
Aktuální okruhy pro SZZk (sestávající z Humanitního a společenskovědního oborového základu studijního oboru a Oborové a předmětové didaktiky výchovy k občanství, občanského a společenskovědního základu), podle nichž budou probíhat SZZk od letního semestru AR 2017/2018 jsou k dispozici ZDE.


VII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (6. 2. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá VII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, která se uskuteční dne 25. dubna 2018 v prostorách PdF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5. Bližší informace dotýkající se termínů, rozdělení do sekcí, podmínek pro přijetí referátů, výše konferenčního poplatku a dalších organizačních pokynů jsou dostupné ZDE. Přihláška, kterou zašlete nejpozději do 10. dubna 2018 v elektronické podobě na adresu ksv.upol@seznam.cz, je k dispozici ZDE. Program konference (včetně rozdělení do jednotlivých sekcí) bude zveřejněn nejpozději do 16. dubna 2018 na webových stránkách Katedry společenských věd PdF UP v sekci Aktuality. Na Vaši účast se těší organizační tým konference.


Výuka předmětu KVS/BPMUL (22. 11. 2017)
Bloková výuka (přednáška a seminář) předmětu Multikulturalita – interkulturní vzdělávání (BPMUL) bude realizována dne 25. 1. 2018 od 9.00 na učebně N25.
Prosím všechny zapsané studenty, aby si v mých konzultačních hodinách (středy 12.00-13.00) přišli osobně vybrat téma, které budou na semináři prezentovat (nejpozději však do 14. 12. 2017).
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.


Studijní text Multikulturalita - interkulturní výchova v České republice (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Multikulturalita - interkulturní výchova v České republice určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Studijní text Genderové aspekty v historickém kontextu a edukačním procesu (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Genderové aspekty v historickém kontextu a edukačním procesu určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Studijní text Světové dějiny 20. století (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Světové dějiny 20. století určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Témata kvalifikačních prací pro akademický rok 2017/2018 (7. 11. 2017)
Témata pro bakalářské a diplomové práce zadávané v akademickém roce 2017/2018 (včetně upřesňujících a doplňujících informací) jsou k dispozici ZDE.


Studijní text Vývoj správy a samosprávy v českých zemích (6. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Vývoj správy a samosprávy v českých zemích určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Moderované setkání studentů navazujícího magisterského studia s učiteli středních a základních škol (24. 10. 2017)
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 se od 13:15 koná na učebně N25 kulatý stůl - moderovaná diskuse studentů druhých ročníků navazujícího magisterského studia učitelství společenských věd a dějepisu se začínajícími i zkušenými pedagogy ze základních i středních škol.


Exkurze Ústavní instituce České republiky 2 (KVS/BUIP2) (9. 10. 2017)
Exkurze Ústavní instituce ČR 2 se uskuteční v úterý 5. 12. 2017. Sraz zapsaných účastníků bude téhož dne v Brně před úřadem Veřejného ochránce práv (ombudsmana), Údolní 39, Brno - cca 10-15 minut chůze z hlavního brněnského nádraží - a to ve 12:45 hod. Dopravu na místo si účastníci exkurze zajišťují a hradí sami. Původně plánovaná a avizovaná návštěva Ústavního soudu ČR se neuskuteční z důvodu stavební rekonstrukce hlavního jednacího sálu soudu a jeho přilehlých prostor. Podmínky pro udělení zápočtu budou přítomným studentům sděleny v průběhu exkurze - jednou z nezbytných podmínek je účast, akceptovány budou omluvy z důvodu nemoci (potvrzení od lékaře).
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.


Vlastivědná exkurze - KVS/BEXVQ (8. 9. 2017)
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu - Staré Město u Uherského Hradiště, archeoskanzen Modrá a Velehrad se uskuteční v úterý 3. října 2017. Sraz účastníků bude v 7:45 hod. před budovou Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. (u sochy TGM). Další informace, tj. cena vstupného a podmínky pro udělení zápočtu jsou k dispozici ZDE.


Zkoušky, kolokvia a zápočty u dr. P. Zimy (22. 8. 2017)
Zkoušky a kolokvia (případně udělení zápočtů se zápisy do systému STAG) z filosofie u PhDr. Petra Zimy, Ph.D. budou probíhat ve dnech 28. 8., 29. 8., 30. 8., 4. 9., 5. 9. a 6. 9. vždy od 12:00 do 14:00 a ve dnech 31. 8. a 7. 9. vždy od 8:00 do 13:00.


Nepřítomnost dr. P. Zimy (8. 6. 2017)
PhDr. Petr Zima, Ph.D. je od pondělí 5. 6. 2017 z důvodu nemoci nepřítomen. Vypsané termíny zkoušek a zápočtových testů budou realizovány v náhradních termínech, které budou avizovány na stránkách KSV v této sekci Aktuality a v systému STAG.


Okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích – KVS/NVSSQ (2. 5. 2017)
Okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích – KVS/NVSSQ jsou dostupné ZDE.


Exkurze Kulturně-historická Praha (KVS/NHEXP, NHEXQ) - Změna oproti původním informacím! (18. 4. 2017)
Sraz účastníků exkurze bude ve čtvrtek 4. května 2017 u Husova pomníku na Staroměstském náměstí již v 8:45 hod., nikoliv v původně avizovaných 9:15 hod.


Exkurze Ústavní instituce ČR 1 - KVS/BUIP1 (21. 3. 2017)
Exkurze BUIP1 (Parlamentní institut a Poslanecká sněmovna P ČR) se uskuteční dne 4. května 2017.
Podrobný program včetně organizačních pokynů bude zapsaným účastníkům sdělen na informativní schůzce, která se bude konat v úterý 11. dubna 2017 od 9:30 do 9:45 na učebně N25. Účast nutná! Na setkání bude zároveň vybrán režijní poplatek ve výši 50,-.


Exkurze Kulturně-historická Praha - KVS/NHEXP, NHEXQ (17. 3. 2017)
Ve čtvrtek 30. března 2017 na učebně N25 (2. patro) proběhne od 9:30 do 9:45 hod. krátká informativní schůzka, v jejímž průběhu budou studentky a studenti informováni o realizaci historicko-vlastivědné exkurze do Prahy, která se uskuteční dne 4. května 2017. Účast nutná! Na uvedené schůzce budou upřesněny organizační záležitosti exkurze, její účastníci zaplatí zálohu 200 Kč (vstupné do navštívených památkových objektů) a zvolí si téma svého referátu.


Historická Olomouc - KVS/BOLHP, BHIOQ (17. 3. 2017)
Exkurze Historická Olomouc (PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.) se uskuteční v termínech 20. dubna, 3., 9. a 11. května 2017. Účastníci exkurze se přihlásí na jeden z uvedených termínů do systému STAG a až následně připíší své jméno i k některé z olomouckých památek uvedené na archu vyvěšeném na nástěnce Katedry společenských věd PdF UP, Žižkovo náměstí 5, chodba 2. patro vpravo. Bližší informace k exkurzi BOLHP a BHIOQ jsou dostupné ZDE.


Okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce z Historie a Didaktiky dějepisu (27. 2. 2017)
Zkušební okruhy pro magisterskou státní závěrečnou zkoušku z Historie a Didaktiky dějepisu jsou dostupné ZDE.


VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (14. 2. 2016)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, která se uskuteční dne 26. dubna 2017 v prostorách PdF UP, Žižkovo nám. 5. Informace týkající se konkrétního zaměření a tematického vymezení konference, termínů, výše konferenčního poplatku, organizačních pokynů a pokynů pro vypracování příspěvku a další jsou dostupné ZDE. Přihláška, kterou po vyplnění zasílejte na e-mailovou adresu ksv.upol@seznam.cz, je k dispozici ZDE.


Bloková výuka předmětu KVS/BPMUL (2. 11. 2016)
Bloková výuka (přednáška a seminář) předmětu Multikulturalita – interkulturní vzdělávání (BPMUL) bude realizována dne 1. 2. 2017 od 9.00 na učebně N25.
Prosím všechny zapsané studenty, aby si v mých konzultačních hodinách (středy 12.00-13.00) přišli osobně vybrat téma, které budou na semináři prezentovat (nejpozději však do 15. 1. 2017).
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.


login