Česky English Deutsch
Jubilejní XXV. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství (7. 6. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP pořádá jubilejní XXV. ročník tradiční Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, která se uskuteční ve dnech 19.-22. srpna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Zaměření letošního ročníku letní školy bylo do značné míry předurčeno významným výročím, jež je s rokem 2018 spjato, a jež se váže k novodobým českým dějinám. Podtitul letní školy proto zní Století proměn československé a české státnosti, nicméně do programu byla, stejně jako v předchozích ročnících, zakomponována i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu na základních i středních školách, která jsou stejně tak přínosná pro studenty středních škol, jež se letní školy v letošním roce mohou rovněž účastnit - viz pozvánka ZDE. Pozvánka s detailními informacemi a instrukcemi pro účastníky (místo ubytování, exkurze, účastnický poplatek a další) včetně programu je dostupná ZDE. Přihláška, kterou lze po vyplnění odeslat buďto elektroniky anebo poštou je k dispozici ZDE.
Na Vaši účast a setkání s Vámi v závěru prázdnin se těší organizační tým XXV. ročníku LŠVODE.


Rámcový program Kulturně-historické exkurze Praha 2018 (24. 4. 2018)
Informace a program Kulturně-historické exkurze Praha konané dne 10. května 2018 jsou k dispozici ZDE.


Schůzka pro účastníky exkurze do Prahy – Kulturně-historická exkurze Praha (KVS/NKEXQ) a Ústavní instituce Praha (KVS/BUIP1) (10. 4. 2018)
V úterý 24. dubna 2018 se od 7:45 do 8:00 na učebně N25 (budova Pedagogické fakulty, Žižkovo náměstí 5, 2. patro) uskuteční krátká informační schůzka pro účastníky exkurzí do Prahy. Na této schůzce budou upřesněny organizační záležitosti obou exkurzí, jejich účastníci zaplatí zálohu ve výši 200,- Kč, v případě exkurze ústavních institucí režijní záloha ve výši 100,- Kč, zvolí si téma svého referátu. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit osobně, pověřte prosím některého kolegu, aby vás zastupoval. Samotná exkurze do Prahy bude jednodenní a uskuteční se v termínu 10. května 2018 (čtvrtek). Případnou neúčast na exkurzi oznamte prosím co nejdříve na e-mail p.kopecek@upol.czTémata disertačních prací v rámci DSP Pedagogika zaměřených do oblasti společenských věd a dějepisu (16. 3. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP umožňuje v rámci DSP Pedagogika užší specializaci na oblast dějepisu a společenských věd s důrazem na oborově didaktické aspekty.
Disertační práce je možno zaměřit na následující témata:
- Vývoj českého středního školství v období nacistické okupace 1939-1945 - školitel PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
- České školství v rakouském Slezsku v letech 1848-1914 - školitel Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
- Občanská výchova a její pojetí v období první československé republiky - školitel Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
- Paradoxy ve výchově - školitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
- Paradigma etické výchovy v kurikulu ZŠ a SŠ - školitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.Historická Olomouc (9. 2. 2018)
Exkurze Historická Olomouc - KVS/BHIOQ - se uskuteční ve dnech 19., 20. a 24. dubna a 3. května 2018. Podmínky pro udělení zápočtu a organizační pokyny pro účastníky exkurze jsou dostupné ZDE.


Okruhy pro SZZk magisterského navazujícího studia Učitelství společenských věd... (8. 2. 2018)
Aktuální okruhy pro SZZk (sestávající z Humanitního a společenskovědního oborového základu studijního oboru a Oborové a předmětové didaktiky výchovy k občanství, občanského a společenskovědního základu), podle nichž budou probíhat SZZk od letního semestru AR 2017/2018 jsou k dispozici ZDE.


VII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (6. 2. 2018)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá VII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, která se uskuteční dne 25. dubna 2018 v prostorách PdF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5. Bližší informace dotýkající se termínů, rozdělení do sekcí, podmínek pro přijetí referátů, výše konferenčního poplatku a dalších organizačních pokynů jsou dostupné ZDE. Přihláška, kterou zašlete nejpozději do 10. dubna 2018 v elektronické podobě na adresu ksv.upol@seznam.cz, je k dispozici ZDE. Program konference (včetně rozdělení do jednotlivých sekcí) bude zveřejněn nejpozději do 16. dubna 2018 na webových stránkách Katedry společenských věd PdF UP v sekci Aktuality. Na Vaši účast se těší organizační tým konference.


Výuka předmětu KVS/BPMUL (22. 11. 2017)
Bloková výuka (přednáška a seminář) předmětu Multikulturalita – interkulturní vzdělávání (BPMUL) bude realizována dne 25. 1. 2018 od 9.00 na učebně N25.
Prosím všechny zapsané studenty, aby si v mých konzultačních hodinách (středy 12.00-13.00) přišli osobně vybrat téma, které budou na semináři prezentovat (nejpozději však do 14. 12. 2017).
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.


Studijní text Multikulturalita - interkulturní výchova v České republice (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Multikulturalita - interkulturní výchova v České republice určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Studijní text Genderové aspekty v historickém kontextu a edukačním procesu (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Genderové aspekty v historickém kontextu a edukačním procesu určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Studijní text Světové dějiny 20. století (8. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Světové dějiny 20. století určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Témata kvalifikačních prací pro akademický rok 2017/2018 (7. 11. 2017)
Témata pro bakalářské a diplomové práce zadávané v akademickém roce 2017/2018 (včetně upřesňujících a doplňujících informací) jsou k dispozici ZDE.


Studijní text Vývoj správy a samosprávy v českých zemích (6. 11. 2017)
V sekci Dokumenty je aktuálně dostupný text studijní opory Vývoj správy a samosprávy v českých zemích určený pro studenty prezenčního, kombinovaného a rozšiřujícího studia učitelských společenskovědních a dějepisných oborů. Text je rovněž k dispozici v systému LMS Unifor.


Moderované setkání studentů navazujícího magisterského studia s učiteli středních a základních škol (24. 10. 2017)
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 se od 13:15 koná na učebně N25 kulatý stůl - moderovaná diskuse studentů druhých ročníků navazujícího magisterského studia učitelství společenských věd a dějepisu se začínajícími i zkušenými pedagogy ze základních i středních škol.


Exkurze Ústavní instituce České republiky 2 (KVS/BUIP2) (9. 10. 2017)
Exkurze Ústavní instituce ČR 2 se uskuteční v úterý 5. 12. 2017. Sraz zapsaných účastníků bude téhož dne v Brně před úřadem Veřejného ochránce práv (ombudsmana), Údolní 39, Brno - cca 10-15 minut chůze z hlavního brněnského nádraží - a to ve 12:45 hod. Dopravu na místo si účastníci exkurze zajišťují a hradí sami. Původně plánovaná a avizovaná návštěva Ústavního soudu ČR se neuskuteční z důvodu stavební rekonstrukce hlavního jednacího sálu soudu a jeho přilehlých prostor. Podmínky pro udělení zápočtu budou přítomným studentům sděleny v průběhu exkurze - jednou z nezbytných podmínek je účast, akceptovány budou omluvy z důvodu nemoci (potvrzení od lékaře).
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.


Vlastivědná exkurze - KVS/BEXVQ (8. 9. 2017)
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu - Staré Město u Uherského Hradiště, archeoskanzen Modrá a Velehrad se uskuteční v úterý 3. října 2017. Sraz účastníků bude v 7:45 hod. před budovou Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. (u sochy TGM). Další informace, tj. cena vstupného a podmínky pro udělení zápočtu jsou k dispozici ZDE.


Zkoušky, kolokvia a zápočty u dr. P. Zimy (22. 8. 2017)
Zkoušky a kolokvia (případně udělení zápočtů se zápisy do systému STAG) z filosofie u PhDr. Petra Zimy, Ph.D. budou probíhat ve dnech 28. 8., 29. 8., 30. 8., 4. 9., 5. 9. a 6. 9. vždy od 12:00 do 14:00 a ve dnech 31. 8. a 7. 9. vždy od 8:00 do 13:00.


Nepřítomnost dr. P. Zimy (8. 6. 2017)
PhDr. Petr Zima, Ph.D. je od pondělí 5. 6. 2017 z důvodu nemoci nepřítomen. Vypsané termíny zkoušek a zápočtových testů budou realizovány v náhradních termínech, které budou avizovány na stránkách KSV v této sekci Aktuality a v systému STAG.


Okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích – KVS/NVSSQ (2. 5. 2017)
Okruhy ke zkoušce předmětu Vývoj správy a samosprávy v českých zemích – KVS/NVSSQ jsou dostupné ZDE.


Exkurze Kulturně-historická Praha (KVS/NHEXP, NHEXQ) - Změna oproti původním informacím! (18. 4. 2017)
Sraz účastníků exkurze bude ve čtvrtek 4. května 2017 u Husova pomníku na Staroměstském náměstí již v 8:45 hod., nikoliv v původně avizovaných 9:15 hod.


Exkurze Ústavní instituce ČR 1 - KVS/BUIP1 (21. 3. 2017)
Exkurze BUIP1 (Parlamentní institut a Poslanecká sněmovna P ČR) se uskuteční dne 4. května 2017.
Podrobný program včetně organizačních pokynů bude zapsaným účastníkům sdělen na informativní schůzce, která se bude konat v úterý 11. dubna 2017 od 9:30 do 9:45 na učebně N25. Účast nutná! Na setkání bude zároveň vybrán režijní poplatek ve výši 50,-.


Exkurze Kulturně-historická Praha - KVS/NHEXP, NHEXQ (17. 3. 2017)
Ve čtvrtek 30. března 2017 na učebně N25 (2. patro) proběhne od 9:30 do 9:45 hod. krátká informativní schůzka, v jejímž průběhu budou studentky a studenti informováni o realizaci historicko-vlastivědné exkurze do Prahy, která se uskuteční dne 4. května 2017. Účast nutná! Na uvedené schůzce budou upřesněny organizační záležitosti exkurze, její účastníci zaplatí zálohu 200 Kč (vstupné do navštívených památkových objektů) a zvolí si téma svého referátu.


Historická Olomouc - KVS/BOLHP, BHIOQ (17. 3. 2017)
Exkurze Historická Olomouc (PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.) se uskuteční v termínech 20. dubna, 3., 9. a 11. května 2017. Účastníci exkurze se přihlásí na jeden z uvedených termínů do systému STAG a až následně připíší své jméno i k některé z olomouckých památek uvedené na archu vyvěšeném na nástěnce Katedry společenských věd PdF UP, Žižkovo náměstí 5, chodba 2. patro vpravo. Bližší informace k exkurzi BOLHP a BHIOQ jsou dostupné ZDE.


Okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce z Historie a Didaktiky dějepisu (27. 2. 2017)
Zkušební okruhy pro magisterskou státní závěrečnou zkoušku z Historie a Didaktiky dějepisu jsou dostupné ZDE.


VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (14. 2. 2016)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, která se uskuteční dne 26. dubna 2017 v prostorách PdF UP, Žižkovo nám. 5. Informace týkající se konkrétního zaměření a tematického vymezení konference, termínů, výše konferenčního poplatku, organizačních pokynů a pokynů pro vypracování příspěvku a další jsou dostupné ZDE. Přihláška, kterou po vyplnění zasílejte na e-mailovou adresu ksv.upol@seznam.cz, je k dispozici ZDE.


Bloková výuka předmětu KVS/BPMUL (2. 11. 2016)
Bloková výuka (přednáška a seminář) předmětu Multikulturalita – interkulturní vzdělávání (BPMUL) bude realizována dne 1. 2. 2017 od 9.00 na učebně N25.
Prosím všechny zapsané studenty, aby si v mých konzultačních hodinách (středy 12.00-13.00) přišli osobně vybrat téma, které budou na semináři prezentovat (nejpozději však do 15. 1. 2017).
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.Exkurze Ústavní instituce České republiky 2 (KVS/BUIP2) (11. 10. 2016)
Exkurze Ústavní instituce ČR 2 se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 od 13:00. Na programu je návštěva Ústavního soudu České republiky spolu s výkladem (JUDr. Vlastimil Göttiger, Ph.D.) o vývoji a fungování ústavních soudů v Československu a České republice, a to včetně širšího kontextu ústavního soudnictví SRN, Rakouska, Spojených států a dalších zemí.
Sraz zapsaných účastníků exkurze (viz STAG) bude před budovou Ústavního soudu ČR v Brně, Joštova 8 (cca 10 minut chůze od hlavního nádraží), a to nejpozději ve 12:50. Předpokládané ukončení exkurze je do 15:00 hod. Dopravu na místo si studentky a studenti zajišťují ve vlastní režii. Podmínky udělení zápočtu budou studentům sděleny na místě.


Vlastivědná exkurze - KVS/BVEXP
Vlastivědná exkurze - KVS/BVEXP - zaměřená na poznání významných památek, historie a osobností Moravy se uskuteční ve středu 5. října 2016. Předběžná kalkulace vstupů a jízdného činí 350,- Kč. Uvedená částka bude vybírána ve středu 21. 9. nebo ve čtvrtek 22. 9. na Katedře společenských věd, Žižkovo nám. 2, 2. patro vpravo. Další informace a pokyny týkající se exkurze jsou k dispozici ZDE.


XXIII. ročník Letní školy výchovy k demokracii, občanství a evropanství (3. 6. 2016)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá již 23. ročník tradiční Letní školy výchovy k demokracii, občanství a evropanství, letos s podtitulem Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. Letní škola se uskuteční ve dnech 21.-24. srpna 2016 (neděle - středa). Pozvánka včetně pokynů a doporučení pro zájemce a účastníky, informací o ubytování a termínů je dostupná ZDE. Program XXIII. ročníku LŠVODE je k dispozici ZDE, přihláška (termín zaslání je nejpozději do 13. 7. 2016) pro zájemce ZDE.
Cílem Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, od roku 1994 pravidelně pořádané Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci, je vybavit učitele nejnovějšími poznatky (trendy) v oborových didaktikách společenských věd a dějepisu. V uvedeném kontextu mají možnost seznámit se s adekvátními strategiemi výuky, a to včetně konkrétních problémů a otázek souvisejících s vývojem a fungováním občanské společnosti či interpretací soudobých dějin. V neposlední řadě jsou rovněž přítomnými lektory (politiky, politology, sociology, mediálními analytiky ad.) nastíněny a diskutovány pohledy na aktuální dění v ČR, Evropě i ve světě.
Na Vaši účast se těší organizační tým letní školy: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D., Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D., Mgr. Gabriela Cingelová, PhD.a JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.


V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (15. 2. 2016)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, která se uskuteční dne 27. dubna 2016 v prostorách PdF UP, Žižkovo nám. 5. Informace týkající se konkrétního zaměření a tematického vymezení konference, termínů, výše konferenčního poplatku, organizačních pokynů a pokynů pro vypracování příspěvku a další jsou dostupné ZDE. Přihláška, kterou po vyplnění zasílejte na e-mailovou adresu ksv.upol@seznam.cz, je k dispozici ZDE.


ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU (8. 2. 2016)
V kontextu odborného a oborového zaměření Katedry společenských věd na oblast oborové didaktiky společenskovědních předmětů bylo vydáno metodické CD pod názvem ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU. Uvedené interaktivní CD obsahuje mimo analýzy současného stavu oborové didaktiky společenskovědních předmětů, a to především z pohledu učitelů, také náměty a tipy pro oživení a doplnění gymnaziální výuky Základů společenských věd.
CD představuje hlavní výstup z interní grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2015 a jeho autory jsou Mgr. Vanda Vaníčková a Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.Nová publikace vydaná na Katedře společenských věd (4. 2. 2016)
V rámci širšího výzkumného záměru Katedry společenských věd byla vydána odborná monografie, jejímž autorem je PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. nesoucí název Cílem byla svoboda: Odbojové hnutí na Přerovsku, Kojetínsku, Hranicku a Lipnicku v letech 1939-1945. Publikace souhrnným a přehledným způsobem rozpracovává téma protifašistického odboje na Přerovsku a Hranicku, a to jak v kontextu historického vývoje uvedených regionů, tak v celkovém kontextu vývoje českých zemí v období nacistické okupace. Zároveň se jedná o vhodný doplňující studijní materiál pro oblast soudobých dějin, který je využitelný v rámci kurikula dějepisu na druhém stupni ZŠ a na školách středních (zejména gymnáziích).Výběrové řízení - studentské mobility ERASMUS+ na akademický rok 2016/2017 (19. 1. 2016)
Děkanem PdF UP bylo vypsáno výběrové řízení pro studenty prezenční i kombinované formy studia na obsazení míst v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2016/2017. Uchazeči se mohou přihlásit prostřednictvím vyplněné přihlášky k výběrovému řízení. Formulář přihlášky je dostupný ZDE. Vyplněnou přihlášku je nutno doručit na zahraniční oddělení PdF UP nejpozději k 3. 2. 2016.
Katedra společenských věd PdF UP umožnuje studentům realizovat pobyty na následujících univerzitách:

- Uniwersytet Opolski - Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Politologii - 2 studenti (Bc., NMgr.)
- University of Pécs - Faculty of Adult Education and Human Resource Development - 4 studenti (Bc., NMgr.)
- Daugavpils University - 5 studentů Bc., 3 studenti NMgr., 1 student Ph.D.
- Universita degli Studi di Napoli - 3 studenti (Bc., NMgr., Ph.D.)
- Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät für Natur- und Gesellschaftwissenschaften, Institut für Gesellschaftwissenchaften und Politikwissenschaft - 2 studenti (Bc., NMgr., Ph.D.)
- Julius-Maximilians Universität Würzburg, Philosophische Fakultät - 3 studenti (Bc., NMgr.)
- Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů - 3 studenti (Bc., NMgr., Ph.D.)
- Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka - 2 studenti (Bc., NMgr.)

Výběrové řízení na studijní pobyty programu ERASMUS+ proběhne v prostorách Katedry společenských věd (budova PdF UP, Žižkovo nám. 5, 2. patro) ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 10:00 hod.


Konzultační hodiny Mgr. G. Cingelové, Ph.D. (15. 12. 2015)
Konzultační hodiny Mgr. Gabriely Cingelové, Ph.D. ve středy v čase od 12.00-13.00 se v zápočtovém týdnu a ve zkouškovém období ruší. Konzultace budou realizovány na základě předchozí e-mailové dohody.


Okruhy ke kolokviu předmětu KVS/NVKDP a zkoušce předmětu KVS/NDIP (7. 12. 2015)
Okruhy ke kolokviu předmětu KVS/NVKDP a zkoušce předmětu KVS/NDIP doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jsou studentům dostupné ZDE. Termíny kolokvia a zkoušky budou vypsány v nejbližší době, sledujte prosím webové stránky KSV, sekce Aktuality.


Letní škola ve Frankfurtu nad Mohanem (28. 11. 2015)
V sekci Letní škola Frankfurt n. M. je nově dostupné propagační video k Letní škole ve Frankfurtu nad Mohanem a zároveň zde zájemci mohou najít přihlášku s pokyny pro LŠ Frankfurt n. M., která se uskuteční v červnu roku 2016.


Časopis Civilia v databázi ERIH PLUS (23. 11. 2015)
Ke dni 20. 11. 2015 byl časopis Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd zařazen do mezinárodní databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - ERIH PLUS. Časopis tak dále posílil svůj statut poté, kdy v roce 2014 získal místo v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.


Okruhy k závěrečným zkouškám rozšiřujícího studia dějepisu (19. 11. 2015)
Okruhy pro závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia programu Dějepis pro druhý stupeň ZŠ a Dějepis – Učitelství pro druhý stupeň ZŠ jsou uchazečům k dispozici ZDE (České dějiny, Obecné dějiny a Didaktika dějepisu).


Bloková výuka předmětu KVS/BPMUL (19. 11. 2015)
Bloková výuka (přednáška a seminář) předmětu Multikulturalita – interkulturní vzdělávání (BPMUL) bude realizována dne 14. 1. 2015 od 8.00 na učebně N25.
Všichni zapsaní studenti se průběžně v době konzultačních hodin (středa 12.00-13.00 hod. - nejpozději do 17. 12. 2015 do 11:00 hod.) dostaví za vyučující předmětu Mgr. Gabrielou CINGELOVOU a zvolí si téma, které budou v průběhu semináře prezentovat.


Témata kvalifikačních prací pro AR 2015/2016 (12. 11. 2015)
Vypsaná témata kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové magisterské a závěrečné práce) na akademický rok 2015/2016 pro jednotlivé vyučující (včetně podmínek stanovených pro zadání) jsou k dispozici ZDE.


Ústavní instituce České republiky 2 (KVS/BUIP2) (27. 10. 2015)
Exkurze Ústavní instituce České republiky 2 (KVS/BUIP2) se uskuteční dne 10. 12. 2015. Programem exkurze (začátek ve 13:00 hod.) je návštěva Ústavního soudu ČR v Brně spojená s výkladem (JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D.) o vývoji a roli ústavního soudnictví v Československu, České republice a dalších zemích. Sraz zapsaných účastníků (viz STAG) bude ve 12:45 před budovou Ústavního soudu ČR v Brně, Joštova 8, Brno (cca 10 minut chůze od hlavního nádraží). Předpokládané ukončení exkurze je do 15:00 hod. Dopravu na místo si studentky a studenti zajišťují ve vlastní režii. Podmínky udělení zápočtu budou studentům sděleny na místě.


Studijní opora Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky (9. 10. 2015)
V sekci Dokumenty je on line nově dostupná studijní opora Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky (autoři G. Cingelová, P. Kopeček a P. Krákora).


Materiály pro účastníky XXII. LŠVODE (3. 9. 2015)
Materiály pro účastníky letní školy jsou dostupné na následujících odkazech: přednáška prof. V. Dvořákové ZDE a prezentace dr. R. Chmelíka (Žákovské parlamenty) ZDE a ZDE.


Okruhy ke zkoušce předmětu Vybrané kapitoly z obecných dějin středověku a novověku (KVS/WDOSN) (29. 5. 2015)
Okruhy ke zkoušce z předmětu Vybrané kapitoly z obecných dějin středověku a novověku (KVS/WDOSN) v rámci dvouletého studijního programu rozšiřujícího studia Dějepis pro 2. stupeň základních škol jsou k dispozici ZDE.


Pedagogická praxe studentek z Pädagogische Hochschule v Heidelbergu na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci (15. 12. 2014)
Katedra společenských věd přijala ve dnech 30. 8. – 30. 9. 2014 studentky z Pädagogische Hochschule v Heidelbergu, Lisu König a Clarissu Weis. Obě studentky vykonávaly pedagogickou praxi v rámci oboru Deutsch als Fremdsprache und Gesellschaftswissenschaften na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9, poté se měly možnost seznámit prostřednictvím
Katedra společenských věd přijala ve dnech 30. 8. – 30. 9. 2014 studentky z Pädagogische Hochschule v Heidelbergu, Lisu König a Clarissu Weis. Obě studentky vykonávaly pedagogickou praxi v rámci oboru Deutsch als Fremdsprache und Gesellschaftswissenschaften na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9, poté se měly možnost seznámit prostřednictvím programu sestaveného Katedrou společenských věd PdF UP s politickými a společenskými reáliemi ČR (systém státní správy a samosprávy, typy škol v ČR, historický vývoj českých zemí včetně historie Olomouce, exkurze do Prahy). Absolvovanou praxi a studijní pobyt reflektovaly ve shrnující zprávě vypracované pro Institut für Gesellschaftwissenschaften Pädagogische Hoschschule v Heidelbegu - zpráva C. Weis k dispozici ZDE a zpráva L. König k dispozici ZDE). Na uvedenou praxi, která v rámci spolupráce Katedry společenských věd PdF UP a Institut für Gesellschaftwissenschaften PH Heidelberg představovala pilotní projekt, navážou obdobné studijní pobyty studentek a studentů z PH Heidelberg v Olomouci, které jsou plánované na rok 2015 a 2016.


Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (3. 11. 2014)
Katedra společenských věd ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer, a.s. vydala Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, který je výstupem z III. ročníku konference studentů DSP konané v dubnu 2014. Text sborníku je pro zájemce dostupný ZDE.Oznámení o úmrtí (26. 10. 2014)
V sobotu 25. 10. 2014 nás po těžké nemoci a ve věku nedožitých 78 let navždy opustil náš kolega Mgr. Milan HOŘÍNEK, Ph.D., který v letech 1995-2006 působil na Katedře společenských věd PdF UP, od roku 2003 do roku 2006 na pozici vedoucího katedry. Byl znám svými aktivními občanskými postoji, obhajobou demokratických principů a politického pluralismu. Od roku 1959 vyučoval na gymnáziu ve Šternberku, po potlačení Pražského jara v roce 1968, v jehož průběhu se aktivně angažoval, byl z politických důvodů propuštěn, krátce působil v emigraci (Rakousko) a po svém návratu (z důvodu těžké nemoci matky) byl zaměstnán jako dělník na pile a posléze jako noční hlídač. Stal se jedním z mála signatářů Charty 77 na Olomoucku. Po roce 1989 zastával post primátora města Olomouce (1990-1994) a poslance České národní rady (1990-1992). V roce 1998 se stal laureátem Ceny města Olomouce za boj proti totalitě a autoritativnímu režimu. V našich srdcích zůstane navždy zapsán jako kolega s neotřelým humorem, životním nadhledem, jako člověk pevných zásad, který se u svých kolegů těšil oblibě, přirozené autoritě a respektu.


Individuální studijní plán (1. 10. 2014)
Realizace individuálního studijního plánu je na Katedře společenských věd možná na základě Pravidel pro povolování individuálního studijního plánu, které jsou v plném znění dostupné ZDE. Uchazeči jsou následně povinni splnit podmínky vyplývajících z požadavků vyučujících jednotlivých předmětů - viz ZDE.


Fotogalerie z XXI. ročníku LŠVODE (21. 8. 2014)
Fotogalerie z XXI. ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství s podtitulem Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka, která se uskutečnila ve dnech 17.-20. 8. 2014 je dostupná v sekci Fotogalerie, resp. na FB profilu Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci.

Participace KSV PdF UP na projektu Dialog kultur ponad granicami (30. 4. 2014)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci aktivně participuje na projektu Visegrádského fondu pod názvem Dialog kultur ponad granicami, jehož garantem je Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego v Opolí. Zástupci katedry se v rámci uvedeného projektu aktivně zúčastnili konference (ve dnech 15.-16. 4. 2014) v Opolí nazvané Otwarta Europa - dialog kultur ponad granicami zaměřené na vývoj tzv. příhraniční spolupráce (zejména oblast školství, vědy a kultury) ve středoevropském regionu v posledních dvou desetiletích.

Od letního semestru v novém (27. 12. 2013)
V souvislosti s uvedením do provozu budovy Výzkumně vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Slavnostní otevření budovy se uskuteční ve středu 22. ledna 2014 v 11.00 hodin) dostala naše katedra do správy učebnu N25. Učebna se nachází ve 3. np nové budovy a její kapacita je 40 míst. Studenti, kteří navštěvují přednášky a semináře garantované Katedrou společenských věd, tak od letního semestru budou mít možnost vzdělávat se ve zcela nových moderních prostorách Výzkumně vzdělávacího areálu. Katedra tak získala náhradu za učebnu P27, jež byla přebudována na pracovny akademických pracovníků katedry. Věříme, že se tak díky tomuto opatření významně zlepší rozvrhový konfort našich studentů.

Tematicke okruhy předmětu KVS/NVKDP (27. 11. 2013)
Tematické okruhy pro přípravu na kolokvium z předmětu KVS/NVKDP - Výchova k občanství a společenskovědní základ jsou dostupné v sekci Dokumenty.

Katedra společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci stojí v čele aktivit, usilujících o posílení vědecké prestiže didaktiky společenských věd (5. 11. 2013)
Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2013 se v Kongresovém centru Karla Rennera v Dolních Dunajovicích konalo tradiční Česko – Slovenské oborově didaktické symposium na téma Společenské vědy ve školním vzdělávání a projektech pedagogického výzkumu. Jednání symposia se na pozvání vedoucího Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. zúčastnili doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan PdF OU v Ostravě a člen Katedry výchovy k občanství PdF OU v Ostravě, PhDr. Denisa Labischová, Ph.D., vedoucí Katedry výchovy k občanství na PdF OU v Ostravě, PhDr. Helena Pavličíková, CSc., vedoucí Katedry společenských věd PdF JČU v Českých Budějovicích
a PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., vedoucí Katedry historie na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Dále byli jednání účastni oboroví didaktikové PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. a Mgr. Gabriela Medveďová z pořádající Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci, PhDr. Jana Skácelová z Katedry občanské výchovy PdF MU v Brně, doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. z Katedry veřejné správy Fakulty právnické ZČU v Plzni. Ze Slovenska se letošního ročníku zúčastnil PhDr. Jaroslav Buček, PhD., z Katedry žurnalistiky na FF UK v Bratislavě.
Na závěr jednání účastníci symposia přijali následující prohlášení:

Účastníci Česko – Slovenského oborově didaktického symposia didaktiků společenských věd, které se uskutečnilo ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2013 v Kongresovém centru Karla Rennera v Dolních Dunajovicích, se shodli na nezbytnosti ustavení profesní asociace sdružující didaktiky společenských věd a výchovy k občanství působících na veřejných vysokých školách v České republice a podílejících se na přípravě budoucích učitelů základních a středních škol.
Cílem asociace by měla být:
1. systemizace profesní přípravy budoucích učitelů občanské výchovy a základů společenských věd,
2. aktivní podíl na přípravě vzdělávacích standardů,
3. aktivní partnerství vůči MŠMT ČR při inovaci kurikula,
4. koncentrace výzkumných kapacit k realizaci základního oborově didaktického výzkumu.


Přípravou ustavující schůze budoucí asociace, která by měla proběhnout na přelomu února a března 2014 byl pověřen doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci.


Sborník z mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd (16. 5. 2013)
Katedra společenských věd ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha, s.r.o. vydala Sborník z mezinárodní konference studentů DSP v oblasti společenských věd, který je výstupem z I. ročníku konference studentů DSP konané v květnu 2012. Text sborníku je pro zájemce dostupný ZDE.


Okruhy pro přípravu ke zkoušce NTVOP - Teorie výchovy a výchova k občanství (11. 3. 2013)
1) Vymezení a objasnění základních pojmů (např. teorie výchovy, výchova, výchova k občanství).
2) Vymezení předmětu teorie výchovy.
3) Typy teorií výchovy.
4) Teorie výchovy jako reakce na společenskou, politickou nebo ekonomickou situaci.
5) Paradigmata teorií výchovy.
Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Studijní opory k českým dějinám (13. 2. 2013)
Studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů společenských věd a historie jsou na stránkách KSV PdF UP dostupné elektronické verze studijních opor k českým dějinám autorů Pavla Kopečka a Pavla Krákory: 1) Dějiny Československa (1918-1992), 2) Kapitoly z českých dějin do roku 1918, 3) Významné dokumenty českých dějin. Uvedené opory jsou rovněž k dispozici v sekci Dokumenty.

Participace KSV na projektu Inovace-Interdisciplinarita-Integrace (12. 2. 2013)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci se v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 7.2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj; Oblast podpory 7.2.2 - Vysokoškolské vzdělávání) podílí na realizaci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0022 I-I-I (Inovace-Interdisciplinarita-Integrace) Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce, jehož řešitelem je Ostravská univerzita v Ostravě. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Doba realizace: prosinec 2010 – červenec 2013.


Mezinárodní projekt DAAD s PH Heidelberg a Uniwersytetem Opolskim (21. 4. 2012)
Dne 11. 4. 2012 proběhlo pracovní setkání členů Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci (koordinátorky programu Erasmus Mgr. G. Medveďové, vedoucího katedry doc. PhDr. Z. Novotného, CSc., zástupce vedoucího katedry Mgr. A. Staňka, Ph.D. a tajemníka Mgr. Pavla Krákory) s prof. Bettinou Alavi (Abteilung für Geschichte und ihre Didaktik) a Henrike Schön (vedoucí zahraničního oddělení) z Pädagogische Hochschule v Heidelbergu. Předmětem jednání byla, mimo přípravy stáže studentů z PH Heidelberg v Olomouci na podzim letošního roku a otázek souvisejících s programem ERASMUS, příprava realizace společného projektu s názvem Zwangsmigrationen des 2. Weltkrieges. Trinationale Perspektiven und ihr Niederschlag in der Filmkunst financovaném z prostředků Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Na projektu v době trvání tří let (2012–2014) se budou rovněž podílet pedagogové a studenti z Univerzity v Opolí a jedním z jeho hlavních výstupů bude publikace (metodika), v níž bude postiženo téma odsunu a transferu obyvatel v Československu, Polsku a Německu po roce 1945 z pohledu filmové tvorby s tím, jak konkrétně lze dané téma reflektovat v rámci oborové didakticky dějepisu na druhém stupni základních škol a na školách středních. Výstupy projektu přispějí k rozšíření nabídky didaktických materiálů týkající se soudobých českých a obecných dějin po roce 1945.


Publikace Korektiv Masarykovy filosofie (26. 9. 2011)
Nakladatelství Filosofia (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.) vydalo publikaci Korektiv Masarykovy filosofie autora Zdeňka Novotného. V díle jsou analyzovány významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie, především ve vztahu k filosofii Davida Huma, která, jak sám T. G. Masaryk konstatoval, korigovala jeho filosofické směřování a vedla jej ke kritičnosti a střízlivosti označované později jako realismus či konkretismus. Publikace samotná tak doplňuje a upřesňuje často jednostranně podávaný obraz Masaryka a čtenáři přináší možná i překvapivé informace, které doplňují profil tohoto významného českého vědce, myslitele a politika. Text knihy rovněž představuje hlavní výstup standardního projektu GA ČR, č. 401/09/0287.


Studijní opora Dějiny Československa (1918-1992) (23. 3. 2011)
Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha v Praze vydala studijní oporu Dějiny Československa (1918-1992) autorů P. Krákory a P. Kopečka, která je určena pro studenty prezenčních, kombinovaných a rozšiřujících studijních programů. Jde o přehledné zachycení dějin Československa od jeho vzniku až do rozdělení československé federace, závěrečná kapitola mapuje historii samostatné ČR do roku 2010. Záměrem a cílem této opory je přiblížit studentům - budoucím učitelům - moderní dějiny 20. století, které jsou dlouhodobě palčivým problémem při výuce dějepisu na základních a středních školách, mj. i v důsledku nedostečných kompetencí učitelů v této oblasti. Vydání uvedené studijní opory rovněž úzce souvisí s projektem v rámci OP VK (prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání), který KSV PdF UP v Olomouci podala ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Katedrou společenských věd PdF OU v Ostravě.


Studijní pobyty ERASMUS (18. 1. 2011)
V rámci programu ERASMUS mají studenti Katedry společenských věd (kombinace se společenskovědními obory) možnost absolvovat studijní pobyty na:
Pädagogische Hochschule v Heidelbergu (zimní semestr akademického roku 2011/2012). Podmínkou je výborná znalost němčiny a splněné povinnosti za první ročník.
Univerzitě v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem). Platí podmínky uvedené výše, jazykové znalosti - němčina nebo angličtina.
Univerzita v Opolí (Uniwersytet Opolski). (Zimní semestr akademického roku 2011/2012.) Podmínkou jsou splněné studijní povinnosti za první ročník a pasivní znalost angličtiny.
Zájemci o studijní pobyty v Heidelbergu a Pécsi mohou kontaktovat Mgr. Gabrielu Medveďovou, v případě univerzity v Opolí Mgr. Pavla Krákoru (nejlépe e-mailem).

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací na akademický rok 2010/2011 (2. 11. 2010)
V sekci Studium je pro studenty k dispozici přehled témat bakalářských a magisterských diplomových prací vypsaných na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci na akademický rok 2010/2011.

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU KATEDRY SPOLEČENSKÝCH VĚD PdF UP
(Pavlína Liendlová)
Pondělí 7:00-15:30
Úterý, Pátek 12:00-15:30
Čtvrtek 7:00-11:00

Historické dokumenty předmětu BTCST (29. 9. 2010)
Studenti zapsáni na předmět Tradice české státnosti (BTCST) u PhDr. Pavla Kopečka si v sekci Dokumenty mohou stáhnout naskenované historické texty, s nimiž budou v rámci uvedeného předmětu seznamováni a zároveň budou provádět jejich rozbor.

Rozvrh pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských 2010/2011 (20. 9. 2010)
Rozvrh rozšiřujícího studia Občanské výchovy a základů společenských věd na akademický rok 2010/2011 je dostupný v sekci Studium.

XVII. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství (26. 8. 2010)
V sekci Fotogalerie jsou nově umístěny fotografie z průběhu XVII. ročníku LŠVOE, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. 8. 2010.

Přednáška prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. v Americkém centru v Praze (8. 12. 2009)
Katedra společenských věd v rámci předmětu Školská a vzdělávací politika ČR (NSVP) uspořádala 2. prosince 2009 ve spolupráci s Americkým centrem při Velvyslanectví USA v Praze přednášku předsedkyně Akreditační komise MŠMT ČR pro vysoké školy prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. na téma Problémy českého vysokého školství - pohled přes zkušenosti z USA. Přednášející se zaměřila na rozdíly v systému českého a amerického vysokého školství, způsobech jeho financování (soukromé a veřejné vysoké školy), struktuře, podílu zahraničních studentů ad., značnou pozornost věnovala způsobům hodnocení studentů v USA a ČR a jejich přístupům ke studiu. V následné diskusi se prof. V. Dvořáková rovněž nevyhnula aktuálním otázkám souvisejících především s kauzou Právnické fakulty ZČU v Plzni.

Informace o vydání nové publikace (10. 11. 2009)
V prestižním mezinárodním nakladatelství SAGE Publications Ltd. vyšla v listopadu monografie Energy Efficiency and Climate Change - Conserving Power for a Sustainable Future, na jejímž vzniku se významnou měrou spolupodílela členka Katedry společenských Ing. Dora Assenza, Ph.D. Monografie přispívá k diskusím o možnostech řešení globální finanční krize, prezentuje metody pro trvale udržitelné formy ekonomického růstu a diskutuje konzervaci energie jakožto nejslibnějšího návrhu pro zmírnění klimatických změn a v neposlední řadě obsahuje kritickou analýzu literatury z této oblasti.

Bližší informace o uvedené publikaci jsou k dispozici ZDE

Podmínky pro zakončení předmětu NSVP (10. 11. 2009)
Podmínky pro zakončení předmětu Školní a vzdělávací politika ČR (NSVP) najdete ZDE.

Podmínky pro zakončení předmětů BCZP, BSZP, NSDP1 (5. 11. 2009)
Podmínky pro zakončení předmětů Seminář k závěrečné práci (BCZP, BSZP) a Seminář k diplomové práci 1 (NSDP1) najdete ZDE.

Společenské vědy ve vzdělávání (BSVV) (30. 10. 2009)
Informace ke zkoušce naleznete v Tematických okruzích ke zkouškám v sekci DOKUMENTY.

Projekt Vertreibung europäisch erinnern (10. 10. 2009)
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci se spolu s Instytutem historii Uniwersytetu Opolskiego v Opolí zapojila do projektu Vertreibung europäisch erinnern (Vysídlení v paměti Evropy), jehož garantem a řešitelem je Pädagogische Hochschule Heidelberg (Institut für Gesellschaftswissenschaften, Fach Geschichte). Ve dnech 5.-10. 10. 2009 se v rámci uvedeného projektu studentky 3. ročníku bakalářského studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (kombinace s němčinou) Lenka Dostálová a Zuzana Pekárková zúčastnily v Krżyzowe u Svídnice (Polsko) semináře, v jehož průběhu představily prezentaci zaměřenou na historii původně německých vesnic a měst českého pohraničí po roce 1945 - včetně její reflexe v oborové didaktice společenských věd. Prezentace byla všemi zúčastněnými vysoce hodnocena. Ve formě samostatné kapitoly bude zařazena do připravované monografie (leden 2010) pojednávající o problematice vysídlení v evropských dějinách (Polsko, Československo, Německo) po II. světové válce (příčiny, průběh, následky) a jejím odrazu v současné pedagogice (oborových didaktikách společenských věd a dějepisu v ČR, Polsku a SRN). Hlavním odborným garantem projektu za českou stranu je Mgr. Gabriela Medveďová spolu s Mgr. Jenny Polákovou, Ph.D. a Mgr. Pavlem Krákorou.