Česky English Deutsch

Letní školy 1994-2019

Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze, MŠMT ČR, Olomouckým krajem, Visegrádským fondem, Statutárním městem Olomouc, Informační kanceláří Rady Evropy v Praze a Bratislavě, Olomouckým centrem otevřeného vzdělávání, z.s. (OCOV), Společností ku povznesení humanitního vzdělávání o.s. (SPHV o.s.) uspořádala již 26 ročníků letních škol Výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd a Letní školy výchovy k občanství a dějepisu s následujícím tématickým zaměřením:

 • 1994Výchova k občanství a evropanství
 • 1995Letní škola občanství a evropanství
 • 1996Hodnoty evropské kultury a morálky
 • 1997Výchova k občanství a demokracii
 • 1998Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství
 • 1999Multikulturalita, tolerance a odpovědnost
 • 2000Výchova k demokracii v transformující se společnosti
 • 2001Občanská výchova v globalizující se společnosti
 • 2002Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství
 • 2003Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti
 • 2004Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti
 • 2005RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti
 • 2006Výchova k občanství v rámci ŠVP - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti
 • 2007Multikulturní dimenze v RVP a její reflexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství (Multikulturní výchova - předsudky a stereotypy)
  (Fotogalerie)
 • 2008Multikulturní výchova - cesta ke vzájemnému poznávání, toleranci a k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti ve výchově k občanství
 • 2009Obnova demokracie v Československu po roce 1989 a výchova k aktivnímu demokratickému občanství
  (Fotogalerie)
 • 2010Výchovou k občanství proti projevům extremismu a vliv občanské výchovy na sociální soudržnost
  (Fotogalerie)
 • 2011Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství
  (Fotogalerie)
 • 2012Aktuální společenskovědní pohledy a výchova k demokratickému občanství
  (Fotogalerie)
 • 2013Společenskovědní aspekty fenoménu "vyrovnávání s minulostí" v kontextu výchovy k občanství
  (Fotogalerie)
 • 2014Média - hlídací pes na vodítku nebo Pandořina skříňka?
  (Fotogalerie)
 • 2015Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi
 • 2016Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost
 • 2017Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace
 • 2018Století proměn československé a české státnosti
 • 2019Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích

 • Ocenění 16. ročníku LŠVOE od kulturního atašé ambasády Spojených států amerických v Praze ZDE