Česky English Deutsch

Projeky IGA


2015

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích
    Cílem projektu bylo postižení specifik – tj. charakteru vzdělávací oblasti, učitelské přípravy a výuky – která obsahuje vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ. Uvedený vzdělávací obor byl zkoumán na základě vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Významný aspekt výzkumu rovněž představovala analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení daným vzdělávacím oborem.

  • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz ZSV = Zkusit SMART výuku

2016

Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů
    Cílem projektu bylo charakterizovat specifika, která obsahuje vzdělávací obor Dějepis v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Uvedená specifika zahrnují přípravu učitele, konkrétní metody a prostředky výuky, atd. Součástí výzkumu byla analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení prostřednictvím daného vzdělávacího oboru, tj. jak v širším kontextu, tak zejména v kontextu výuky soudobých dějin.

  • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz Tak trochu jiné soudobé dějiny