Kontakt

CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských věd
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc
e-mail:
antonin.stanek@upol.cz, tel. +420 728 212 997
pavel.krakora@upol.cz, tel. +420 604 384 474