Profil časopisu

CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských věd jsou prvním odborným recenzovaným neimpaktovaným časopisem, jehož cílem je podporovat rozvoj a kultivaci didaktik společenských věd. Zaměřuje se na obecnější, aktuální problémy teorie a praxe oborové didaktiky, pedagogického výzkumu v kontextu oborové didaktiky a přípravy budoucích i stávajících učitelů. Civilia nabízejí publikační činnost renomovaným odborníkům i začínajícím autorům, zejména studentům doktorských studijních programů. Revue je otevřena příspěvkům domácích i zahraničních autorů.
Časopis je od listopadu roku 2015 zařazen do mezinárodní databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - ERIH PLUS, od listopadu 2020 pak v mezinárodní databázi EBSCO.