O Projektu

Project ID 21610139

Projekt je zaměřen na analýzu fenoménu a procesu migrace z pohledu několika společenskovědních disciplín (politologie, etiky, historie, pedagogiky), přičemž na uvedenou problematiku je nahlíženo také optikou nacionálního vidění jednotlivých zemí skupiny V4. Ve finální fázi projektu dojde k syntéze zmíněných pohledů tak, aby byly snáze použitelné pro pedagogy na základních a středních školách v rámci kurikula základů společenských věd a dějepisu.

Cílem projektu je v teoretické rovině analýza vybraných aspektů souvisejících s migrací (mj. i občanské kultury jako jednoho z pilířů demokratického politického systému) v teorii i praxi, dále pak mezinárodní komparace a konečně syntéza přispívající k řešení problémů a dospívající až ke kompatibilitě programů a postupů v rámci výchovně vzdělávacích tradic Evropské unie.

V praktické rovině budou získané poznatky předloženy odborné veřejnosti, zejména pedagogům středních a základních škol ze všech zůčastněných zemí a to v podobě workshopů, letních škol, tematických přednášek a vědeckých monografií.

>

Aktuality

22. 10. 2017

Přidány fotografie LETNÍ ŠKOLY PRO UČITELE, Olomouc. Odkaz ZDE.

22. 6. 2017

Přidán program Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd v Olomouci, ČR. Odkaz ZDE.

17. 6. 2017

Přidány fotografie vědeckého sympozia v Trenčíně, Slovensko. Odkaz ZDE.

17. 5. 2017

Přidán program vědeckého sympozia v Trenčíně, Slovensko. Odkaz ZDE.

1. 5. 2017

Do fotogalerie byly přidány fotografie z MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE v Olomouci konané 26. dubna 2017. Odkaz ZDE.

23. 4. 2017

Přidán program MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE v Olomouci, CZ. Odkaz ZDE

2. 4. 2017

Do fotogalerie byly přidány fotografie z vědeckého sympozia v polské Opoli konané 23. - 24. března 2017. Odkaz ZDE.

8. 3. 2017

Přidán program vědeckého sympozia v Opoli, Polsko. Odkaz ZDE.

>

AKCE


15. - 16. prosince 2016

Vědecké sympozium

Pécs, Maďarská republika

Program k nahlédnutí: ZDE

23. – 24. března 2017

Vědecké sympozium

Opole, Polská republika

Program k nahlédnutí: ZDE

26. dubna 2017

Mezinárodní vědecká konference - na téma: Fenomén migrace prizmatem společenských věd

Olomouc, Česká republika

Program k nahlédnutí: ZDE

Dokumenty ke stažení: Pozvánka , přihláška , Šablona posteru

25. – 26. května 2017

Vědecké sympozium

Trenčín, Slovenská republika

Program k nahlédnutí: ZDE

21. – 23. srpna 2017

Letní škola pro učitele

Olomouc, Česká republika

Program k nahlédnutí: ZDE

Řešitelé a partneři

Hlavní řešitel projektu

Partneři projektu