Mezinárodní vědecká konference - na téma: Fenomén migrace prizmatem společenských věd

Olomouc, Česká republika

26. dubna 2017

| VĚDECKÉ SYMPOZIUM PÉCS | VĚDECKÉ SYMPOZIUM OPOLE | Mezinárodní vědecká konference Olomouc | | Vědecké sympozium Trenčín | Letní škola pro učitele Olomouc |