Mezinárodní vědecká konference - na téma: Fenomén migrace prizmatem společenských věd

Olomouc, Česká republika

26. dubna 2017

| VĚDECKÉ SYMPOZIUM PÉCS | VĚDECKÉ SYMPOZIUM OPOLE | Mezinárodní vědecká konference Olomouc | | Vědecké sympozium Trenčín | Letní škola pro učitele Olomouc |

Účastníci si mohli odnést zajímavé odborné publikace.

Úvodní slovo konference pronesl Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

Za Pedagogickou fakultu UPOL přivítala hosty doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Uvítací pozdrav od polských kolegů - DR HAB. ALEKSANDRA TRZCIELIŃSKA-POLUS, PROF. UO.